Revi-lift

Revize-Provoz-Bezpečnost

Provádíme revizní zkoušky a zvláštní posouzení věžových jeřábů.

Výrobců: LIEBHERR, TEREX, POTAIN, PAINER a dalsích

Provádíme revizní zkoušky volně zavěšených vázacích prostředků a prvků uzpůsobených pro přepravu pomocí zdvihacího zařízení.


Provádíme školení pro bezpečný provoz se zdvihacím zařízením.

POVĚŘENÁ OSOBA ZZ v jeřábovém provozu

VAZAČ BŘEMEN skupiny A i B

JEŘÁBNÍK

SIGNALISTA

OBSLUHA POJIZDNÝCH ZDVIHACÍCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

OBSLUHA MANIPULÁTORŮ A NAKLADAČŮ

Vyhotovíme dokumentaci pro provoz zdvihacích zařízení na vašem projektu


Systém bezpečné práce a Místně provozní bezpečnostní předpis

Registr rizik

Technologické postupy

Plán zdvihacích zařízení
Zajistíme kompetentní pracovníky pro váš projekt

POVĚŘENÉ OSOBY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

KOORDINÁTORY JEŘÁBŮ

JEŘÁBNÍKY

VAZAČE

SIGNALISTY

REVIZNÍ NEBO ODBORNÉ TECHNIKY ZZ