Revi-lift

Revize-Provoz-Bezpečnost

Provádíme revizní zkoušky a zvláštní posouzení věžových jeřábů.

Výrobců: LIEBHERR, TEREX, POTAIN, PAINER a dalsích

Provádíme revizní zkoušky volně zavěšených vázacích prostředků a prvků uzpůsobených pro přepravu pomocí zdvihacího zařízení.


Provádíme školení pro bezpečný provoz se zdvihacím zařízením.

POVĚŘENÁ OSOBA ZZ v jeřábovém provozu

VAZAČ BŘEMEN skupiny A i B

JEŘÁBNÍK

SIGNALISTA

OBSLUHA POJIZDNÝCH ZDVIHACÍCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

OBSLUHA MANIPULÁTORŮ A NAKLADAČŮ

Vyhotovíme dokumentaci pro provoz zdvihacích zařízení na vašem projektu


Systém bezpečné práce a Místně provozní předpis

Registr rizik

Technologické postupy

Plán zdvihacích zařízení
Zajistíme kompetentní pracovníky pro váš projekt

POVĚŘENÉ OSOBY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

KOORDINÁTORY JEŘÁBŮ

JEŘÁBNÍKY

VAZAČE

SIGNALISTY

REVIZNÍ NEBO ODBORNÉ TECHNIKY ZZ